Trotz éischte Lockerunge vun der Ausgangsspär an der aktueller Corona-Kris, ass et fir déi meescht vun eis nach ëmmer net einfach, genuch Beweegung ze kréien. Mir wëllen Iech awer encouragéieren, trotz allem kierperlech aktiv ze bleiwen a bidden op dëser Plattform Ureegungen un a Form vu klenge Filmer. Wann Dir se kuckt, wäert Dir mierken, datt et vill Méiglechkeete ginn, sech och op klengem Raum ze beweegen. Dofir gëllt weiderhin: Respektéiert d’Consignë vun der Regierung a bleift aktiv!

Mir stelle reegelméisseg nei Offeren an deenen dräi Kategorien „Eltere mat Kanner”, „Jugendlecher” a „Senioren” vir, déi weisen, wéi een doheem aktiv ka ginn oder bleiwen. Eleng, zesumme mat Äre Kanner oder mam Partner – an dëst fir all Alterskategorie.

An der Rubrik „Challengen” fannt Dir spannend Beweegungsaufgabe vu bekannte Lëtzebuerger Sportler, déi Iech erausfuerderen.

De Beräich „Kleng Kannergruppen” liwwert dem Personal aus de Betreiungsstrukture ganz praxisno an einfach ëmsetzbar Iddien an Inspiratioun fir Beweegungsaktivitéiten a -spiller mat hire Kannergruppen. Fir all Alter, mat an ouni Material, bannen a baussen.

Dobäi ass et ëmmer wichteg, dass Dir Iech respektiv Är Kanner beim Auswiele vun den Aktivitéiten net iwwerfuerdert an dass Dir Iech un déi aktuell medezinesch Recommandatiounen haalt, déi Dir an der Rubrik „Links“ fannt.

De Sportministère, de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend, d’ENEPS an den SNJ leenen all Verantwortung am Fall vun engem Accident of. D’Participante maachen all d’Übungen ënnert hirer eegener Verantwortung, respektiv ënnert der Verantwortung vun hiren Elteren, wann et sech ëm mannerjäreg Kanner handelt.

D’Plattform ass eng Zesummenaarbecht vun zwee laangjärege Partner an de Beräicher Sport a Beweegung: dem Sportsministère an dem Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend, mat hire Servicer, der École nationale de l’Éducation physique et des Sports (ENEPS) an dem Service national de la Jeunesse (SNJ).

Nieft de villen engagéierten Eenzelpersounen droen des Weideren eng Rei vun den Animateur-spécialiséë vum SNJ ewéi och Mataarbechter vu verschiddene Beweegungsinitiativen aus de Gemengen e groussen Deel zum Gelénge vun dësem Projet bäi: Hesper beweegt sech, Fit Kanner Miersch an de Sportkrees Atert.

Hinnen alleguerte soe mir ee grousse Merci an Iech vill (Beweegungs-)Freed gewënscht!