Karate Kid Jenny

D´Karateka Jenny Warling huet en Challenge, an deem Mobilitéit a Geschécklechkeet gefuerdert sinn.

Klengen Tipp: Et däerf een awer och den Tuerm méi niddreg stellen 😉