Technikaufgabe fir um Vëlo mam Steffi

Wie beherrscht säin Drotiesel am beschten?