Spiller vu frĂ©ier mam Steffi – Sakhopsen an aner Iddien

Haut hopse mir flénk am Sak, fuere séier Schubbkar a probéieren, flénk dem Pendel auszewäichen.

Vill Freed dobäi!