Reaktiounsspill mam Ben

Wéi d’Iwwerschrëft et scho verréit, geet et bei dëser Übung drëm, deng Reaktioun ze trainéieren. Iwwerlee dir och weider Übungen, déi ëmmer méi schwéier ginn.