Hänn- a Buerféiss-Erliefnispad mam Oli

Eng flott Aktivitéit, fir deng Sënner unzereegen. Du kanns ganz ënnerschiddlech Materialien am Haus oder dobaussen notzen, fir e coole Parcours opzeriichten.