Danzen am Sëtze mam Claudine an Edmée – Seance 2

Sech op flott al lëtzebuergesch Musek am Sëtze beweegen, jo sou bléift een och am Alter mobil. Matmaachen a Spaass hunn!

An dëser Seance gëtt op d’Lidder Et wor e Meedche vu Gëtzen an D’Pierle vum Da (Widderhuelung) gedanzt.