Billerbingo fir méi kleng Kanner mam Sophie

D’Zil vum Bingo ass et bekanntlech, eng Rei „voll“ ze kréien oder wéi hei, eng Rei Biller duerchzesträichen.

D’Sophie probéiert dat duerch d’Léise vu flotten an amusante Beweegungsaufgaben hinzekréien.