Aktivitéit am Bësch mam Kris – Bamschuel ofzeechnen

Andeem s dir d’Schuel vu verschiddene Beem ofmoolt an och déi passend Blieder dozou sicht, léiert dir de Bësch besser kennen.