Aktivitéit am Bësch mam Kris – Bam fillen

Mat verbonnenen Aen ee Bam fillen a sech seng Eegenschaften aprägen, fir duerno ze probéieren, e mat oppenen Aen erëmzëerkennen – meeschtert dir dës schwiereg Aufgab?