Lafrad oder Trottinett fuere mam Steffi

Falls dir Lafrieder, Trottinetten oder kleng Vëloen zur Verfügung sollt hunn, hei e puer Iddien, fir Beweegungsaufgaben ze stellen a Parcoursen opzeriichten.